İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

KVKK AYDINLATMA METNI

Shrainz Turkey İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

İşbu “/” internet sitesi (“İnternet Sitesi”) veri sorumlusu sıfatıyla, kayıtlı merkezi Cumhuriyet Mah. Dumlupınar Cad. Umut Apt. No: 15 İç Kapı No: 4 Kapaklı / Tekirdağ adresinde bulunan Shrainz Turkey Tekstil Üretim ve Ticaret Limited Şirketi (“Shrainz Turkey”) tarafından işletilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Shrainz Turkey tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, Shrainz Turkey tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi’nin işletilmesi, üyelik ve İnternet Sitesi’nden yapacağınız alışverişler sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi sunmakta olup Shrainz Turkey’nin tüm veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içermemektedir. İnternet Sitesi’nin bazı fonksiyonlarından yararlanmak, etkinliklerimizde yer almak ve birtakım ürün ve hizmetlerimize erişmek için İnternet Sitesi'nin belirli bölümlerinde sağlanan ek bildirim ve açıklamaları da okumanız gerektiğini dikkate alınız.

 

Kişisel verilerinizi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, satın almış olduğunuz ürünü sipariş ettiğinizde, İnternet Sitesi’ne üye olduğunuzda, İnternet Sitesi’nde yer alan bir formu doldurduğunuzda ve/veya ürün veya hizmetlerimize veya sair konularda bizimle iletişime geçmeniz halinde otomatik yollarla elde etmekteyiz. Bu doğrultuda:

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret edip İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir form (üyelik formu, talep formu, iletişim formu, sipariş formu ve insan kaynakları formu) gönderiminde bulunmanız halinde, IP adresiniz otomatik olarak işlenmektedir.

 

 • İnternet Sitesi’ne üye olmak istediğinizde adınız, soyadınız, irtibat telefon numaranız, e-posta adresiniz ve adresinize ilişkin kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 • İnternet Sitesi’nden kendi adınıza herhangi bir Shrainz Turkey ürününü satın aldığınızda, adınız, soyadınız, irtibat telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz, ödeme ve fatura bilgilerinize dair kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 • Açık rızanıza tabi olacak şekilde, pazarlama süreçleri kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıkları, eğilimleri, İnternet Sitesi ziyaret ve gezinme bilgilerinin analizi, segmentasyon ve profilleme analizine dair kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

İnternet Sitesi’nde zorunlu bilgilere ilişkin veri girişleri * veya benzeri bir işaretle belirtilmiştir. Zorunlu olmayan bilgilere ilişkin veri girişleri tamamıyla sizin kararınıza bırakılmıştır.

Shrainz Turkey, müşterileri hakkındaki bilgilerini geliştirmek, pazarlama yapmak ya da sizi etkinliklere davet etmek için sizden zorunlu olmayan ek bilgiler talep edebilir. Bu tür ek bilgi taleplerine yanıt verip vermemek, tamamıyla sizin onayınıza ve kararınıza bırakılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere Shrainz Turkey’nin tabi olduğu mevzuata uygun şekilde elde edilmekte ve işlenmektedir.

İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve İnternet Sitesi üzerinden form doldurduğunuzda elde ettiğimiz kişiler veriler, İnternet Sitesi’nin işletilmesi, Shrainz Turkey ürünlerinin satışına İnternet Sitesi’nden erişim sağlanması ve İnternet Sitesi’nden gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

İnternet Sitesi’nden herhangi bir Shrainz Turkey ürününü satın aldığınızda elde ettiğimiz kişiler veriler, ilgili Shrainz Turkey ürününün faturalandırma ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İnternet Sitesi’ne üye olduğunuzda elde ettiğimiz kişisel verileriniz üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Onay vermeniz halinde, kişisel veriniz ürünlerimize ilişkin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Elde edilen kişisel veriler, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Shrainz Turkey’nin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olması ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

 

Kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin temini için, hizmet sağlayıcılardan gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını ve uygulamalarını talep etmekteyiz.

Ayrıca, kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumuna aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olmak kaydıyla karşılanacaktır.

Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca tarafınıza ait kişisel verilerin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin taleplerinizi,destek@shrainz.com” e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Güvenlik

Shrainz Turkey kişisel verilerinizi ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak konusunda azami çabayı göstermektedir.

Değişiklikler

İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde değişiklikler olması halinde işbu Aydınlatma Metni güncellenecektir. Aydınlatma Metni’nin en güncel versiyonuna her zaman İnternet Sitesi’den ulaşabilir, böylece İnternet Sitesi’nde geçekleştirilen veri işleme faaliyetleri hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir metnin İnternet Sitesi’nde yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Ayrıca, örneğin yürürlükteki kanunlarda yapılan değişiklikler sonrasında olduğu gibi, yayımlanan Aydınlatma Metni üzerinde istediğimiz zaman değişiklik veya düzenleme yapma hakkımız saklıdır.

Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikler işbu İnternet Sitesi’ne konulmalarından itibaren geçerlidirler. İşbu İnternet Sitesi’nin sahip olduğu Aydınlatma Metni’nden haberdar olmak için lütfen düzenli olarak Gizlilik Bildirimi sayfasını kontrol ediniz.

Saygılarımızla,

Shrainz Turkey Tekstil Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

 

 

Teyit edilmiştir.

 

 

 

Teyit edilmiştir.

 

 

Son 4 hanesi ödeme işlemlerinde gözükmektedir. Kredi kartlarına erişim yok. İadelerde banka tarafından kartlara sağlanmaktadır.

 

 

 

İade ve değişim gibi durumlarda kişisel verilerin paylaşımı (adres telefon no vs ) pazarlama hizmet sağlayıcılara sağlanmaktadır.

Yurt dışına aktarım durumu söz konusu değildir.

 

 

destek@shrainz.com