İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi
(“Sözleşme”)

 • Madde 1 - TARAFLAR

İşbu Sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında yürürlüğe girmiştir:

 • Kayıtlı merkezi Cumhuriyet Mah. Dumlupınar Cad. Umut Apt. No: 15 İç Kapı No: 4 Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye adresinde bulunan, 0769261254000001 MERSIS numaralı, Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 10123 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı ve Kapaklı Vergi Dairesi’nde 7692612540 vergi numarasıyla kayıtlı Shrainz Turkey Tekstil Üretim ve Ticaret Limited Şirketi (“Shrainz Turkey” veya “Satıcı”); ve

 

 • [●] unvanlı / isimli [●] adresinde mukim müşteri (“Müşteri” ve “Alıcı”).

Shrainz Turkey ve Müşteri bundan böyle işbu Sözleşme’de birlikte “Taraflar” olarak, her biri münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

 • Madde 2 - İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme ile ilgili her türlü iletişim için Taraflar’ın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Shrainz Turkey için:

Unvan

:

Shrainz Turkey Tekstil Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No

:

0769261254000001

Adres

:

Cumhuriyet Mah. Dumlupınar Cad. Umut Apt. No: 15 İç Kapı No: 4 Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye

Telefon

:

0531 569 74 95

E-posta

:

destek@shrainz.com

Müşteri için:

Ad-Soyad

:

[●]

Adres

:

[●]

Telefon

:

[●]

E-posta

:

[●]

 

 • Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  • İşbu Sözleşme, Shrainz Turkey’e ait elektronik ticaret internet sitesi üzerinden (“İnternet Sitesi”) Shrainz Turkey’e ait mal ve hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak Müşteri’nin sipariş verdiği mal ve hizmetlerin Shrainz Turkey tarafından Müşteri’ye satışına ve teslimine ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
  • Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda okunup onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşme, Müşteri bakımından, Müşteri’nin sipariş verdiği ürünlere ilişkin satım bedelinin ödenmesi ile; Shrainz Turkey bakımından ise, Sözleşme konusu ürünlerin Müşteri’nin kendisine bildirdiği adrese ve sipariş formunda teslim için yetkili kılınan kişilere malın teslimi ile ifa edilmiş olur. Müşteri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olan sipariş formunu onaylamakla, ödeme yükümlülüğü altına girer.
  • İşbu Sözleşme ve İnternet Sitesi içerisindeki tüm yasal uyarılar ve aydınlatma metni nitelikleri itibariyle bir bütün teşkil eder.
 • Madde 4 - FİYAT VE ÖDEME
  • Malın KDV dâhil satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte Müşteri’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kargo ücreti ve diğer hususlar, satış fiyatına yansıtılır.

 

 • Ürünün temel özellikleri (örneğin türü, model, rengi), bedeli ile ödeme bilgileri İnternet Sitesi’nde ve satın almanın onaylanmasından hemen önce, İnternet Sitesi’nde yayımlanarak Müşteri’nin bilgisine sunulmuş ve Müşteri “Satın Al” tuşuna basmadan önce bu tuşa basılmasının sonucunun işbu Sözleşme’ye taraf olmak iradesi anlamına geldiği konusunda bilgilendirilmiştir.
 • Müşteri, ürünün kendisine ancak ödeme işleminin tamamlanması sonrasında Shrainz Turkey tarafından teslim edileceğini kabul eder.
 • Madde 5 - MÜŞTERİ'NİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Müşteri, Sözleşme'nin kendisi tarafından İnternet Sitesi'nde kabul edilmesinden önce, İnternet Sitesi’nde ön bilgilendirme metninin kendisine sunulduğunu, ön bilgilendirme metnini okuduğunu, aşağıdaki hususların bir bütün olarak, Müşteri’nin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce İnternet Sitesi’nde gösterildiğini teyit etmektedir:

 • Sözleşme konusu ürün ve hizmetin temel nitelikleri,
 • Ürün ve hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ve kabul edilen ödeme araçları,
 • Müşteri'nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü,
 • Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 • Ön bilgilendirme metninde yer alan tüm diğer hususlar.

Müşteri, yukarıdaki hususlar dahil ön bilgilendirmeye ve işbu Sözleşme’ye onay vererek, satın alma işleminin tamamlanması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kurulduğunu kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme metni ve işbu Sözleşme, Müşteri'nin Shrainz Turkey’e bildirdiği e-posta adresine de gönderilmekte olup, anılan e-postada aynı zamanda satın almanın teyidi ve satın alma özeti yer almaktadır.

 • Madde 6 - MÜŞTERİ’NİN CAYMA HAKKI
  • Müşteri işbu Sözleşme hükümlerine göre cayma hakkını kullanmaya yetkilidir. Madde 2 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
  • Müşteri, cayma hakkını açık bir beyan ile kullanabilir. .
  • Alıcı cayma hakkı bildirimini yaptığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürünü Shrainz Turkey’e geri göndermekle yükümlüdür. İade masrafı Shrainz Turkey tarafından karşılanır. Söz konusu iade masrafının teslim masrafını geçmesi halinde yalnızca teslim masrafına kadar olan kısım Müşteri tarafından karşılanır. Müşteri’nin talebi doğrultusunda iade masrafı, iade edilecek ürün bedelinden mahsup edilebilir. Teslim edilen ürünün ayıplı olması halinde iade masrafı Shrainz Turkey tarafından karşılanacaktır.
  • Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin Shrainz Turkey’e ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, ürün bedelini Müşteri’ye, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir.
  • Müşteri, Shrainz Turkey’nin tutarları ilgili bankaya iade etmesini takiben, Shrainz Turkey’nin bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacağını ve bu sürecin Shrainz Turkey’nin kontrolünde olmayan bağımsız bir süreç olduğunu kabul eder.
  • Müşteri tarafından açıkça başka bir yöntem kabul edilmiş olmadığı sürece ve iade ödemesinin sonucunda bir masraf oluşmaması şartıyla, bahsi geçen iade ödemesi, satın almada kullanılan ödeme yöntemi ile aynı yöntem ile Müşteri’ye yapılacaktır.
  • Shrainz Turkey, e-posta ile yazılı olarak Müşteri’yi tutarın iadesi hakkında bilgilendirecektir.
  • Müşteri’nin tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürün için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici hakları" kullanılamayacaktır.
 • Madde 7 - SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ
  • İşlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini Shrainz Turkey'e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi dâhil, herhangi bir sebeple borçlu olunan tutarların Müşteri’den tahsil edilememesi halinde, satış süreci sona erecektir ve satış iptal edilecektir. Bunu takiben Müşteri’ye bu doğrultuda e-posta yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır.
  • Taraflar’dan birinin kontrolü dışında meydana gelen, önceden makul bir şekilde öngörülmesi mümkün olmayan ve Sözleşme’den ifasını kısmen veya tamamen engelleyen bir mücbir sebebe maruz kalması durumunda, mücbir sebepten etkilenen Taraf durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde diğer Taraf’a, diğer Taraf’ın Sözleşme’de belirttiği iletişim bilgilerini kullanarak bildirecektir. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın yükümlülükleri mücbir sebep boyunca askıya alınacaktır. Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilememek koşuluyla, mücbir sebebin 15 (on beş) günden fazla bir süre devam etmesi halinde Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı e-posta yoluyla feshetme hakkına sahiptir.

Aşağıdaki durumlar, sınırlayıcı olmamak şartıyla, mücbir sebebe örnek olarak gösterilebilir:

 • Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler,
 • Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, sıkıyönetim ilan edilmesi,
 • Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın ve sair doğal afetler,
 • Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkânsızlığı,
 • Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkânsızlığı,
 • Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatı, yönetmelikleri veya kısıtlamaları,
 • Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar,
 • Yoğun trafik ve haberleşmenin kesilmesi.
 • Mücbir sebep veya diğer haklı sebepler olması halinde Shrainz Turkey Sözleşme’yi feshetme haklarını saklı tutar. Bu durumda Shrainz Turkey, e-posta ile Müşteri’ye bilgi verecektir.
 • Madde 1 ve Madde 7.4 hükümleri saklı olmak kaydıyla, Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde yapılan caymalar ve işbu Madde 7 uyarınca sona ermesi halinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (on dört) gün içinde Müşteri'ye iade edilir. Ürün bedeli Müşteri’ye, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Müşteri, Shrainz Turkey’nin tutarları ilgili bankaya iade etmesini takiben, Shrainz Turkey’nin bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacağını ve bu sürecin Shrainz Turkey’nin kontrolünde olmayan bağımsız bir süreç olduğunu kabul eder.
 • Madde 8 - MÜŞTERİ'NİN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ MERCİİ

İşbu Sözleşme'den kaynaklanan bir uyuşmazlık halinde, Müşteri, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınıra kadar olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyeti’ne, söz konusu parasal sınırı aşan uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir. Shrainz Turkey’nin kusurundan kaynaklı olarak işbu Sözleşme’de belirtilen nitelikte ürünlerin sunulamaması, ayıplı ürün sunulması halinde, Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

Shrainz Turkey Tekstil Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

 

 

______________________________

Müşteri

 

 

 

______________________________

 

 

 

 

Teyit edilmiştir.

 

 

Teyit edilmiştir.

 

 

Dikkate Alıyoruz.

 

 

Dikkate Alıyoruz.